NaFilm: Národní Filmové Muzeum

na_film_logoCo děláme:

Za projektem NaFilM stojí studenti magisterského programu Katedry filmových studií FF UK v Praze. Společně usilují o založení unikátní instituce, jejímž záměrem je zkoumat, přehodnotit a veřejně představit význam národního kinematografického dědictví v prostoru muzea nejen českým, ale i zahraničním návštěvníkům. Nová instituce by se měla zároveň stát živým centrem filmu pro širokou i odbornou veřejnost a filmové profesionály. Ideový koncept Národního filmového muzea (NaFilM) vzniká již druhým rokem v dialogu mezi studenty a pedagogy Katedry filmových studií FF UK v Praze za účasti teoretiků a odborníků z příbuzných oborů a zástupci spřízněných kulturních institucí.

odkazy: www.nafilm.org